Om

Tjörns konstförening bildades i början av 1960-talet. Konstföreningens syfte är att öka förståelsen för konst genom att stödja skolornas arbete, arrangera utställningar, föredrag/studiecirklar och konstresor.

Varje år presenteras en sommarutställning där det visas en eller flera konstnärer.
Föreningen arrangerar också konstresor.
Styrelsen gör kontinuerliga ateljébesök hos olika konstnärer.

Medlemsavgiften används bland annat till konstinköp av verk som årligen lottas ut i föreningen. Föreningen har idag cirka 175 medlemmar.
Tjörns Konstförening ingår i Riksförbundet Sveriges Konstföreningar Ersättning